Voorwaarden

Reserveringen

De Nieuwe Tijd neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. (Groepen jongeren worden niet toegelaten.) U kunt per mail boeken.

De Nieuwe Tijd bevestigt de reservering binnen 7 dagen. U wordt verzocht deze bevestiging per mail na ontvangst op juistheid te controleren. Heeft u de bevestiging binnen 14 dagen nog niet in uw bezit, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen (0227-581141).

De Nieuwe Tijd behoudt zich het recht voor over te gaan tot annulering van de huur/verhuurovereenkomst bij gebleken onjuistheid van opgegeven gegevens, voor zover dit nadelige gevolgen heeft voor De Nieuwe Tijd, als ook bij overmacht.

Betalingen

Na bevestiging van uw boeking door De Nieuwe Tijd dient u 15% van de huursom op onze bankrekening over te maken, tenzij anders is overeengekomen.

Het restantbedrag dient uiterlijk 2 weken vóór aanvang van de huurperiode te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.

Mocht de reservering binnen twee weken voor aanvang van de huurperiode plaatsvinden, dan dient u het verschuldigde bedrag ineens te voldoen bij de Rabobank 34. 28. 80. 977 t.n.v. Tourtrans V.O.F. te Slootdorp.
(Swiftcode: RABONL2U, Ibannr. NL60RABO 0342880977)

Na ontvangst van uw betaling is uw reservering definitief.
Na bevestiging van uw boeking door De Nieuwe Tijd dient u 15% van de huursom binnen 14 dagen op onze BAnkrekening over te maken, tenzij anders is overeengekomen.

Wat is bij de boeking inbegrepen

Bij de kamerhuur is inbegrepen:
* verbruik van gas, water, verwarming en elektriciteit.
* B.T.W. , toeristenbelasting.

Huisdieren

Het meenemen van uw huisdier is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Aankomst- en vertrektijden

Vanaf 15.00 uur kunt u over uw kamer beschikken.
In verband met de eindschoonmaak van de kamers, dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten,
tenzij anders is overeengekomen.
Indien u bij inchecken niet vóór 20.00 uur aanwezig kunt zijn,
neemt u dan kontact op met de beheerder.(0227 – 581141)

Aansprakelijkheid

De hoofdpersoon, genoemd in de verhuurbevestiging, is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de boerderij. Breuk/vermissing of beschadiging van inventaris of accommodatie dient dan ook direct door de hoofdpersoon te worden afgerekend.

Door De Nieuwe Tijd wordt, tenzij dit met opzet en/of grove schuld van (medewerkers van) De Nieuwe Tijd is te
wijten, geen aansprakelijkheid aanvaard voor:
a. verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen
en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf op de accommodatie.
b. huurders kunnen zich niet beroepen op overlast van boerderijgeluiden zoals;
hanengekraai en andere dierengeluiden.

Annuleringen

Betalingen zijn tevens uw annuleringskosten, ingeval uw verblijf hier op De Nieuwe Tijd om wat voor reden
geen doorgang vind of voortijdig afbreekt.
De klant dient dus eventueel zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

Veiligheid

In verband met u en onze veiligheid en dat van de dieren, alsmede clausules in de verzekeringspolis van De Nieuwe Tijd, is het in alle ruimten verboden te roken of open vuur te gebruiken.
Dit is alleen toegestaan op de daarvoor aangegeven plaatsen. Het misbruik van brandblusmiddelen of de alarminstallatie dan wel het onklaar maken van rookmelders is niet toegestaan.
De kamers en andere voorzieningen op het erf dienen met zorgen overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
Het omgaan met de paarden en pony’s alsmede bezoek van de stal dient in overleg te gaan met de beheerder.
De veiligheid van kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.( denk aan sloten , dieren en speeltoestellen.)

Overlast

Bij thuiskomst op De nieuwe Tijd dient u geen overlast te veroorzaken aan overige gasten of de dieren.

Klachten

De beheerders van De Nieuwe Tijd proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te
maken. Ondanks die goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht heeft. Om die naar behoren te kunnen oplossen, kunt u deze kenbaar maken, zodat één en ander snel kan worden opgelost.

Algemeen voorbehoud

Alle prijzen op de website van De Nieuwe Tijd zijn onder voorbehoud.
Kennelijke fouten en vergissingen op deze site binden ons niet. Hiermee vervallen alle voorgaande publicaties.